Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej

Get Adobe Flash player

Aktualności

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysokiej informuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2019 r. zostało umieszczone na stronie internetowej GOASIP pod linkiem2020 | BIP Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie | Biuletyn Informacji PublicznejFirma FARMONA, której zakład funkcjonuje od wielu lat w Wysokiej wyszła naprzeciw potrzebom najmłodszym uczniom Szkoły Podstawowej i zainicjowała udział w zajęciach nauki pływania, dzięki czemu uczniowie korzystają całkowicie bezpłatnie z:
• przejazdu autobusem
• wstępu na basen
• usługi instruktora pływania

Zajęcia odbywają się na basenie w Spytkowicach w każdy roboczy piątek od 20.03 – 19.06.2015 r. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tym przedsięwzięciu – są to zajęcia, które łączą przyjemne z pożytecznym, wytrwale dążą do celu, którym jest nabycie umiejętności pływania.DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 2015

„Języki obce – nie są nam obce”

Nauczyciele języka angielskiego, którzy już od 11 lat organizują w naszej szkole Dzień Języka Angielskiego połączyli swoje siły wraz z nauczycielką języka niemieckiego i po raz pierwszy zorganizowali Dzień Języków Obcych.

Uroczystość odbyła się w piątek 27 marca. Główne hasło DJO brzmiało: „Języki obce – nie są nam obce”. Do przygotowania imprezy zaangażowali się niemal wszyscy uczniowie klas IV- VI oraz Gimnazjum. Mieli oni możliwość zaprezentowania swoich umiejętności zarówno językowych jak i aktorskich przed licznie zgromadzoną publicznością. czytaj dalej >>>


„Dzień Wszystkich Kolorów Świata”

13 lutego 2015 r. nasza szkoła zorganizowała imprezę charytatywną pod nazwą „Dzień Wszystkich Kolorów Świata”. W imprezie wzięli udział: uczniowie, przedszkolaki, nauczyciele i rodzice. Obecni byli także przedstawiciele Urzędu Gminy Jordanów: Pan Wójt Stanisław Pudo oraz Kierownik GOASiP – Pani Agnieszka Majchrzak. czytaj dalej >>>


KONKURS:
Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w krajach anglo- i niemieckojęzycznych:
Christmas - Weihnachten

Organizator: Agnieszka Cieżak, Magdalena Duda
Forma: test wiedzy
Kto może wziąć udział: gimnazjaliści naszej szkoły, którzy wyrażą chęć uczestnictwa i zgłoszą się do dnia 19.12.2014 r. u p. A.Cieżak lub M.Dudy
Data testu: 07.01.2015
Nagroda: za 1 miejsce dyplom, ocena celująca
za 2 i 3 miejsce dyplom , ocena bardzo dobra

CELE KONKURSU:
 poszerzenie wiedzy na temat historii, zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowej w krajach anglo- i niemieckojęzycznych,
 uchwycenie podobieństw i różnic,
 kształtowanie postawy tolerancji wobec innych krajów, ich kultury i języka,
 inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej,
 promowanie języków obcych.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeprowadzany jest w formie testu z zadaniami zamkniętymi lub otwartymi.
2. Pytania konkursowe dotyczące wiedzy o krajach anglojęzycznych będą sformułowane w języku angielskim, a o krajach niemieckojęzycznych w języku polskim.
3. Konkurs obejmuje zakres wiedzy bożonarodzeniowej w krajach anglo – niemieckojęzycznych tj. tradycje i zwyczaje świąteczne oraz najbardziej znane kolędy w tych krajach.
„Bóg – Honor – Ojczyzna”
to motto, które przyświecało tegorocznej uroczystości zorganizowanej z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Jak co roku, w naszej szkole, przygotowana została uroczysta akademia przypominająca wydarzenia i sylwetki historyczne. Zaangażowana została cała społeczność szkolna: klasy 0-III śpiewały pieśni patriotyczne, klasy IV-VI recytowały wiersze, natomiast uczniowie gimnazjum opracowali prezentacje multimedialne. czytaj dalej >>>


PASOWANIA NADSZEDŁ CZAS

Bardzo ważnym momentem w życiu każdego dziecka jest ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej.

Uroczystość ta w naszej szkole odbyła się 7.11.2014 r. W tak ważnym dla pierwszaków dniu do szkoły przybyli rodzice, aby być świadkami tego niezwykłego wydarzenia w życiu swoich dzieci. Zanim nastąpił ten szczególny moment, uczniowie przedstawili wszystkim zgromadzonym na uroczystości bogaty program artystyczny, w czasie którego zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Wykazali się również wiedzą o naszej Ojczyźnie. zobacz >>>


"W CIENIU JODEŁ I ŚWIERKÓW"

Dnia 24 X 2014r. odbył się XII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji I Prozy Regionalnej „W cieniu jodeł i świerków”. Celem konkursu było kształcenie estetyczne dzieci i młodzieży w duchu umiłowania i szacunku do ziemi rodzinnej poprzez odkrywanie piękna poezji i prozy. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu suskiego gdzie prezentowali utwory tematycznie związane z regionem Podbabiogórza i/lub napisane przez autorów pochodzących z tego regionu. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy II gimnazjum: Natalia Zych oraz Anna Polak.

Sukcesy:

Anna Polak II miejsce w kategorii literackiej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opiekun konkursu Katarzyna Wilczak

 

„WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”

Nasza szkoła weźmie udział w realizacji projektu UNICEF „Wszystkie kolory świata”

Cele projektu:
 kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
 pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
 zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym

Etapy realizacji projektu:
 Podróż przez kontynenty.
 Przygotowanie laleczek przez uczniów.
 Wystawa laleczek w szkole.

Sudan Południowy jest jednym z krajów, w których wciąż umierają dzieci. Z powodu wieloletniej wojny domowej jest to bardzo niestabilny kraj, narażony na klęski humanitarne. Z powodu kryzysu najbardziej cierpią dzieci, które stanowią aż połowę społeczeństwa Sudanu. Celem UNICEF jest objęcie programem szczepień jak największej liczby dzieci w Sudanie Południowym, tak, by ograniczyć śmiertelność dzieci spowodowaną chorobami (cholera, odra, polio). Projekt „Wszystkie Kolory Świata” jest odpowiedzią na niezwykle poważny problem rozwoju epidemii chorób rozwijających się w Sudanie Południowym.

Koordynator projektu w szkole – Marzena Zagajska

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 10.10.2014 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji w naszej szkole. To podniosły i zarazem radosny dzień dla Nas wszystkich, którzy się w niej uczymy i pracujemy.

Aby umilić, oraz wnieść iskierkę żartobliwej refleksji w tym dniu, Kółko Historyczne we współpracy z Panią L. Teper i Panem Z. Bednarczykiem przygotowali krótki, acz treściwy program artystyczny, który ściśle nawiązywał do naszego święta. Z uczniem Kowalskim i wywołanym przez Niego (oczywiście przez potarcie cudownej lampy Alladyna) Duchem Oświaty, przemierzaliśmy przez niemal wszystkie epoki zapoznając się z istniejącym w każdej z nich systemem oświaty i wychowania. czytaj więcej >>>


Sukcesy naszych recytatorów

W dniu 3 października odbył się XII Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik w Spytkowicach. Nasi uczniowie pięknie reprezentowali szkołę w konkursie i uzyskali następujące rezultaty:

Krystian Zych I miejsce w kategorii klas I – III SP {kategoria – wiersz}
Roksana Węglarz III miejsce w kategorii klas I – III SP {kategoria – gadka}
Ewelina Zych wyróżnienie w kategorii klas IV – VI SP {kategoria – gadka}
Natalia Zych II miejsce w kategorii Gimnazjum {kategoria – wiersz}

Serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników
i życzymy dalszych sukcesów w konkursach recytatorskich!

Opiekunowie konkursu w szkole: Maria Gwiazdonik, Marzena Zagajska, Katarzyna Wilczak
SUPER KLASA 2014/2015 - KONKURS

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs o miano „Super Klasy”. Jego podstawowym celem jest zintegrowanie zespołów klasowych, motywowanie do aktywności na rzecz szkoły i środowiska, promowanie nauki oraz pozytywnych zachowań. czytaj więcej >>>

„Szansa na miarę sukcesu – gimnazjum” pod hasłem: 

„Rozwijam swoją wiedzę”

W lipcu tego roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie „Szansa na miarę sukcesu” pod hasłem „Rozwijam swoją wiedzę”. W projekcie wzięło udział 16 gimnazjalistów z klas I –III oraz 38 uczniów z gimnazjum w Naprawie. Opiekę nad naszymi gimnazjalistami sprawowała pani Maria Gwiazdonik oraz pani Magdalena Duda. Kierownikiem wycieczki był pan Adam Matejko.
W ramach projektu zorganizowano pięciodniowy wyjazd do Roztoczańskiego i Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Głównym założeniem wycieczki było poszerzenie wiedzy na temat obszarów chronionych w Polsce. czytaj dalej >>>


KONKURS FOTOGRAFICZNY „ JESIEŃ W OBIEKTYWIE”

Zapraszamy wszystkich entuzjastów fotografii z klas od I do III gimnazjum do udziału w konkursie na najciekawsze i najbardziej niezwykłe zdjęcie jesiennej przyrody.
• Format zdjęć konkursowych : B5 lub A4
• Czas trwania konkursu : do połowy listopada

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody

ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY KONKURSU
Agnieszka Cieżak
Lucyna Kołodziejczyk


Szkolne zmagania z poezją góralską

25 września 2014 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje do Przeglądu Recytatorskiego im. Katarzyny Kracik. Konkurs ten cieszy się w naszej szkole dużą popularnością. Mamy spore grono osób zafascynowanych góralszczyzną, a w szczególności poezją i muzyką Podhala. Część z nich aktywnie działa w zespole regionalnym Krzesani w Spytkowicach, w ten sposób kultywując tradycje regionu. zobacz >>>


Nowy rok szkolny w odnowionej szkole

1 września 2014 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Wszyscy mieliśmy okazję przekonać się, jaką zmianę przeszła nasza szkoła w trakcie wakacji. Podczas gdy większość z nas odpoczywała, ekipa remontowa pracowała intensywnie, by zdążyć ze wszystkim na czas. Udało się ocieplić budynek oraz nałożyć tynk akrylowy. Szkoła zyskała nowy wygląd, zaś termoizolacja powinna zmniejszyć wydatki na ogrzewanie. Ta inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie starania organu prowadzącego szkołę – Urzędu Gminy Jordanów, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Wewnątrz budynku także zaszły korzystne zmiany – odnowiono niektóre sale lekcyjne, w kilku klasach założono rolety, na korytarzach zainstalowano nowe tablice korkowe. Zadbano szczególnie o wystrój pracowni dla pierwszoklasistów, by przygotować szkołę na przyjęcie sześciolatków.
W tak odnowionej szkole z pewnością będzie nam się wszystkim pracowało jeszcze przyjemniej!
Autor tekstu: Marzena Zagajska


75 rocznica wybuchu II wojny światowej

Jak co roku, 1 września 2014 r. na cmentarzu w Wysokiej odbyła się uroczystość upamiętniająca 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej. W uroczystości wzięli udział: władze samorządowe Gminy Jordanów oraz Powiatu suskiego, duchowni, harcerze, a także dzieci i młodzież z szkół podstawowych i gimnazjalnych. Obchody tej okrągłej rocznicy uświetniła orkiestra OSP Naprawa. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym mszą św. koncelebrowaną, którą poprowadził ks. infułat Stanisław Olszówka z Zakopanego wraz z ks. proboszczem z Wysokiej, ks. prałatem z Jordanowa oraz księża z okolicznych parafii. Po jej zakończeniu zebrani przemaszerowali pod pomnik, gdzie odbył się Apel Poległych ku czci żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 r. polegli za naszą Ojczyznę.
Podczas uroczystości przemawiali: wójt gminy Jordanów Stanisław Pudo, senator RP Andrzej Pająk, starosta suski Tadeusz Gancarz, 98 letni ppłk Zbigniew Makowiecki prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie, Joanna Wielgat córka por. Plichty walczącego na Wysokiej oraz James Jurczyk prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców z Bielska Białej. Następnie delegacje władz samorządowych, szkół i organizacji społecznych złożyły okolicznościowe wiązanki.
Całą uroczystość uświetnił okolicznościowy program słowno-muzyczny przygotowany przez Ksenię Miśkiewicz i Iwonę Bednarczyk . W programie znalazły się pieśni żołnierskie i wiersze poświęcone tematyce wojennej w całości wykonany przez chór Vox Altisona z Osielca.
Obchody zakończyły się odegraniem przez orkiestrę OSP Naprawa kilku utworów o tematyce patriotycznej: „Śpij kolego”, i „Roty” .
Przemaszerowanie zebranych z orkiestrą, kompanią honorową, sztandarami pod remizę OSP w Wysokiej zakończyło uroczystości oficjalne. W drugiej części uroczystości zgromadzeni udali się na tradycyjną grochówkę.

Każda wojna była i jest dramatem człowieka, ale ta druga była niewyobrażalnym doświadczeniem świata i ludzkości na co wskazuje bilans strat: około 50 milionów ludzi zginęło, a 35 milionów zostało kalekami. Dramat II wojny światowej nie jest tylko doświadczeniem, podręcznikową przeszłością, ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń.
Ponieśliśmy wielkie ofiary. Pamiętać o nich będziemy, ponieważ rozumiemy, że naród, który zapomni swą przeszłość, skazany jest na bolesne doznania.

„Zawsze pamiętaj o poległych żołnierzach.
Zawsze pamiętaj ojców i synów na wojnie.
Zawsze pamiętaj o pogrzebanych w historii.”

Udział w obchodach jubileuszu OSP w Wysokiej

Na remizie strażackiej dziś flagę zatknięto,
bo strażacy w Wysokiej mają ważne święto.
My wam dziś życzymy sikawek i wody,
zaś pożarów zero i ducha pogody.
Wszystkich zapraszamy na bal do strażaków,
oni tu nie mają w barze żadnych braków.
Dziś życzymy im sto lat, bo na to zasługują,
Szerokich dróg i wody w bród, gdy tylko potrzebują.
/Stefania Małysa/


15 czerwca 2014 r. w Wysokiej odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Nasza szkoła włączyła się w te obchody poprzez przygotowanie części artystycznej dedykowanej tutejszym strażakom. zobacz >>> 


Tydzień języka polskiego

Dni 19-23 maja 2014 r. to w naszej szkole Tydzień języka polskiego. Przedsięwzięcie zorganizowały nauczycielki języka polskiego – Katarzyna Wilczak i Marzena Zagajska. Tydzień języka polskiego realizowany był na lekcjach języka polskiego oraz nauczania zintegrowanego. Każdy dzień tygodnia przebiegał pod innym hasłem, koncentrując się wokół innego zagadnienia (ortografia, przysłowia, frazeologizmy, literatura). Podsumowaniem pracy wszystkich uczniów i nauczycieli był apel, który odbył się 23 maja. Zwycięzcy poszczególnych konkursów zostali nagrodzeni. zobacz  >>>


Dzień Języków Obcych 

To już 10 lat odkąd nauczycielki języka angielskiego organizują imprezę językową pod nazwą „Dzień języka angielskiego”. W tym roku impreza ta odbyła się 26 marca 2014 r. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności językowych, aktorskich i wokalnych przed licznie zgromadzoną publicznością. zobacz  >>>


Apel 3-majowy

Z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej, klasa II G przygotowała uroczysty apel, na którym oprócz wspomnienia wagi i rangi tegoż wydarzenia.
Zorganizowali wystawę prac plastycznych w formie plakatów przedstawiających formacje wojskowe od X do XX wieku. Wystawiono kolekcję broni siecznej i palnej odpowiadającym odpowiednim epokom historycznym Wojska Polskiego. Poza tym odbył się koncert pieśni patriotycznych, którego repertuar zawierał utwory os „Pieśni wojów” Galla Anonima aż do pieśni wojskowych i powstańczych z II Wojny Światowej.
Dodać należy, iż pieśni te śpiewano ze śpiewników własnoręcznie redagowanych i wykonanych. zobacz  >>>


„Friend in need is a friend indeed” Szkolny konkurs przysłów i powiedzeń angielskich.

W dniu 29 kwietnia 2014 r odbył się w szkole konkurs przysłów i powiedzeń angielskich. Uczniowie klas od VI do 2 gimnazjum musieli wykazać się biegłą znajomością najbardziej znanych i powszechnie używanych przysłów angielskich. Poziom uczestników był bardzo wyrównany, trzeba było przeprowadzić dogrywkę, żeby wyłonić zwycięzcę.

Wyniki konkursu:
I miejsce : Anna Pluta- klasa II gimnazjum
II miejsce : Sylwia Tomczyk -klasa VI
III miejsce: Wioleta Ferek, Magdalena Gromczak- klasa II gimnazjum

Gratulujemy!!!
Organizator konkursu: Agnieszka Cieżak

Dzień Babci i Dziadka w roku szkolnym 2013/2014 zobacz  >>>


XI Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik

9 listopada 2013r. odbył się XI Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik, zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach oraz Związek Podhalan Oddział Spytkowice. Celem tego konkursu była popularyzacja kultury i tradycji regionu oraz uczczenie pamięci poetki i gawędziarki Katarzyny Kracik.

Uczniowie przygotowywali się do recytacji tylko w gwarze. Reprezentanci naszej szkoły osiągnęli następujące wyniki:

Klasy I-III SP
Roksana Węglarz I miejsce
Klasy IV-VI SP
Ewelina Zych II miejsce
Ilona Węglarz III miejsce

Klasy I-III Gimnazjum
Natalia Zych III miejsce

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

"Ku Niepodległej"

11 listopada każdego roku obchodzimy w naszej szkole Święto Odzyskania Niepodległości. Jest to szczególny dzień, w którym przypominamy sobie dzieje naszej Ojczyzny i Jej drogę do niepodległości. Wspominamy także tych, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny.  zobacz  >>>Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wysokiej 2014