Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej

Get Adobe Flash player

Nauczyciele Zespołu szkół w Wysokiej:

1. Stanisław Madoń - dyrektor /WOS/

2. Wioletta Mierzwa - nauczanie przedszkolne

3. Maria Gwiazdonik - edukacja wczesnoszkolna

4. Ewa Paś - edukacja wczesnoszkolna

5. Agnieszka Matejko - edukacja wczesnoszkolna 

6. Katarzyna Polania - nauczanie przedszkolne

7. Lidia Teper - biblioteka, wychowanie fizyczne

8. Marzena Zagajska - język polski i język angielski

9. Joanna Czyszczoń - pedagog

10. ks. Jan Mędrzak - katecheta

11. Katarzyna Spendel - biologia

12. Magdalena Kornaś - doradztwo zawodowe

13. Zbigniew Bednarczyk - katecheta, wychowanie fizyczne

14. Agnieszka Cieżak - język angielski, geografia

15. Bożena Matyasik-Ociepa - matematyka, informatyka

16. Katarzyna Wilczak - język polski

17. Monika Stachnik - chemia

18. Anna Gwiżdż - fizyka

19. Wiktoria Leśniakiewicz - historia, plastyka, muzyka

20. Kinga Klimasara - język niemiecki

PRACOWNICY OBSŁUGI ZATRUDNIENI
W SZKOLE PODSTAWOWEJW WYSOKIEJ


1. Teresa Wojtasiak - sekretarz/intendent

2. Barbara Zych - kucharka

3. Władysława Tomczyk - kucharka

4. Barbara Bednarczyk - woźna

5. Krzysztof Stolarczyk - konserwator

6. Teresa Tomczyk - woźna