Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej

Get Adobe Flash player

„Literatura fantasy oraz science fiction”

W październiku 2014 r. klasa szósta realizowała projekt z języka polskiego „Literatura fantasy oraz science fiction”. Uczniowie pracowali w dwóch grupach, z których każda zajęła się opracowaniem innego typu literatury. Jedna grupa zgromadziła informacje na temat literatury fantasy i zaprezentowała je w interesującej formie: omówienie wyznaczników literatury fantasy, plakat oraz prezentacja wybranych pozycji literackich. Druga grupa zajęła się przygotowaniem prezentacji na temat literatury science fiction – przedstawili oni cechy charakterystyczne SF, zaprezentowali pozycje książkowe oraz imponującą makietę „Miasto przyszłości”. Uczniowie doskonale wywiązali się z powierzonego zadania i dzięki temu z pewnością zyskali niezbędną wiedzę oraz motywację do samodzielnych i twórczych rozwiązań.

Opiekun projektu: Marzena Zagajska