Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej

Get Adobe Flash player

Nasz Układ Słoneczny

W kwietniu br. uczniowie klasy VI realizowali projekt pt. „Nasz Układ Słoneczny”. Celem tego projektu było poszerzenie treści programowych z zakresu budowy wszechświata, poruszanych na lekcjach przyrody. Efektem końcowym było stworzenie modelu Układu Słonecznego i jego prezentacja na forum klasy. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą pomysłowością a efekty ich pracy były zaskakujące.

Opiekun projektu: Agnieszka Cieżak