Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej

Get Adobe Flash player

Royal Family in Britain

W roku szkolnym 2014/2015 klasa czwarta realizowała projekt pt. „Royal Family in Britain” w ramach lekcji języka angielskiego. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, a ich zadaniem było stworzenie drzewa genealogicznego rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii. W tym celu uczniowie poszukiwali niezbędnych informacji w źródłach internetowych, dokonali selekcji materiału, obmyślili kształt prezentacji i wspólnie opracowali formę drzewa rodziny królewskiej. Efekty pracy obydwu grup były zaskakujące. Uczniowie udowodnili, że potrafią wykonać naprawdę ciekawe, staranne i oryginalne prace. Praca tą metodą przyniosła dzieciom ogromną satysfakcję i pozwoliła bardziej zintegrować zespół klasowy.

Opiekun projektu: Marzena Zagajska