Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej

Get Adobe Flash player

„Bóg – Honor – Ojczyzna”

to motto, które przyświecało tegorocznej uroczystości zorganizowanej z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Jak co roku, w naszej szkole, przygotowana została uroczysta akademia przypominająca wydarzenia i sylwetki historyczne. Zaangażowana została cała społeczność szkolna: klasy 0-III śpiewały pieśni patriotyczne, klasy IV-VI recytowały wiersze, natomiast uczniowie gimnazjum opracowali prezentacje multimedialne.

Czas akademii był momentem refleksji. Zastanawialiśmy się czy my młodzi XXI wieku bylibyśmy skłonni postąpić jak młodzi 100 lat wcześniej? Młodzi, w których nie osłabł duch patriotyzmu, mimo 123 lat niewoli. To oni swoją młodość, swoje nadzieje, miłości, plany, życie oddali byśmy mogli żyć w wolnej Polsce. To dzięki młodszym XX wieku możemy dziś cieszyć się Narodowym Świętem. Dlatego my Polacy XXI wieku nie możemy zapominać kim naprawdę jesteśmy jako społeczeństwo, naród i jakie wartości w życiu powinny być dla nas najważniejsze.
Każdy z uczestników akademii mógł odpowiedzieć sobie czy to wartości „bombardujących” nas sloganów o zdrowym życiu, szybkiej karierze, czy te niosące przez pokolenie na sztandarach „Bóg, honor, Ojczyzna”.
Pełni przemyśleń powróciliśmy do dalszj pracy.


Uroczystość przygotowały: Katarzyna Wilczak i Marzena Zagajska.