Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej

Get Adobe Flash player

Apel 3-majowy

Z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej, klasa II G przygotowała uroczysty apel, na którym oprócz wspomnienia wagi i rangi tegoż wydarzenia.

Zorganizowali wystawę prac plastycznych w formie plakatów przedstawiających formacje wojskowe od X do XX wieku. Wystawiono kolekcję broni siecznej i palnej odpowiadającym odpowiednim epokom historycznym Wojska Polskiego. Poza tym odbył się koncert pieśni patriotycznych, którego repertuar zawierał utwory os „Pieśni wojów” Galla Anonima aż do pieśni wojskowych i powstańczych z II Wojny Światowej.

Dodać należy, iż pieśni te śpiewano ze śpiewników własnoręcznie redagowanych i wykonanych.