Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej

Get Adobe Flash player

Dzień Wszystkich Kolorów Świata

13 lutego 2015 r. nasza szkoła zorganizowała imprezę charytatywną pod nazwą „Dzień Wszystkich Kolorów Świata”. W imprezie wzięli udział: uczniowie, przedszkolaki, nauczyciele i rodzice. Obecni byli także przedstawiciele Urzędu Gminy Jordanów: Pan Wójt Stanisław Pudo oraz Kierownik GOASiP – Pani Agnieszka Majchrzak.

„Dzień Wszystkich Kolorów Świata” był podsumowaniem pracy nad projektem UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”. Cele przeprowadzonej w szkole akcji to: kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury oraz pokazanie, że pomaganie może być pożyteczne i przyjemne. Do akcji bardzo chętnie włączyli się uczniowie, nauczyciele różnych przedmiotów oraz rodzice. Prace związane z tworzeniem laleczek nadzorowała Katarzyna Polaniak w ramach zajęć z techniki, zaś koordynatorem projektu w szkole była Marzena Zagajska.

Wszyscy uczniowie stosownie do wieku realizowali różnorodne zadania:

- przedszkolaki wykonały piękną mapę świata

- uczniowie klas 0 – III stworzyli wspaniałą galerię prac pt. „Przyjaciele z dalekich krajów”

- uczniowie klasy czwartej napisali interesujące listy od dzieci z różnych zakątków świata

- uczniowie klasy III Gimnazjum przygotowali ciekawą prezentację na temat Sudanu

- uczniowie klas IV – VI SP oraz II – III Gimnazjum w ramach zajęć z techniki tworzyli oryginalne laleczki UNICEF reprezentujące różne kontynenty.

Uczestnicy projektu włożyli wiele serca w swoje działania, czego rezultaty można było obejrzeć podczas „Dnia Wszystkich Kolorów Świata”. Na koniec imprezy każdy mógł wybrać laleczkę i zaopiekować się nią, przekazując darowiznę na pomoc dzieciom z Sudanu Południowego. Udało nam się zebrać kwotę 800 złotych, która została wpłacona na konto UNICEF Polska.

Nasza akcja spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem zgromadzonej publiczności i dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń. Każdy z uczestników imprezy mógł się przekonać, że wystarczy niewiele, aby uczynić tak wiele.

Autor tekstu: Marzena Zagajska